LASORI, Siti Alfisyahrin; NURDIN, Riandi Adiputra. Pengalihan Objek Jaminan Fidusia oleh Debitur Kepada Pihak Ketiga Tanpa Persetujuan Kreditur. Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Budaya, [S.l.], v. 7, n. 1, p. 21-32, mar. 2021. ISSN 2656-940X. Available at: <https://www.jurnal.ideaspublishing.co.id/index.php/ideas/article/view/327>. Date accessed: 08 may 2021. doi: https://doi.org/10.32884/ideas.v7i1.327.